Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Θεματολογία Συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα παρακάτω:

Smart Governance - Smart Policies

 • Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διακυβέρνηση

Ε- Health

 • Υγεία και Τηλεϊατρική

Mobility

 • Δίκτυα μεταφορών-Οδικά δίκτυα-Διαχείριση Κυκλοφορίας

Sustainability

 • Διαχείριση Ενέργειας - Φωτισμός
 • Διαχείριση Νερού & Αποβλήτων
 • Χρηματοδότηση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ