Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθεί σύντομα.

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ