Αναστάσιος Μάνος
Ιndustry Speaker

Αναστάσιος Μάνος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, DOTSOFT Α.Ε