Αστέριος Τζίργας
Industry Speaker

Αστέριος Τζίργας

Συντονιστής IsZEB, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός ΑΠΘ, MSc, CEAI

Ο Αστέριος Τζίργας είναι ο Συντονιστής του IsZEB. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ενέργεια από το Heriot Watt University. Είναι Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης, Ενεργειακός Επιθεωρητής, κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου και μέλος του Διεθνούς Φορέα Association of Energy Engineers (AEE) από τον οποίο κατέχει και τον τίτλο του Certified Energy Auditor (CEAI).

Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία με διαρκή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μηχανολογικών μελετών, την παροχή συμβουλών και τη διαχείριση έργων στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Οι κύριες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στον κτιριακό τομέα, κυρίως στον ενεργειακό έλεγχο και επιθεωρήσεις σε κτίρια και βιομηχανικές υποδομές, στην εφαρμογή των Οδηγιών της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, στις αξιολογήσεις και προσδιορισμό μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της ορθής ενεργειακής διαχείρισης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.