Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Industry Speaker

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών & Αναπλ. Διευθύντρια ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ