Δημήτρης Σταμάτης

Δημήτρης Σταμάτης

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Α.Ε, Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων Δήμου Αθηναίων

Ο Δημήτρης Σταμάτης είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διευθυντικό στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα με συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα διαθέτει εμπειρία στη δημόσια διοίκηση υπηρετώντας τα 10 τελευταία χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις. Συγκεκριμένα, υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρπενησίου για 3,5 έτη (2011-2014), καθώς και Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ΤΠΕ. Από το 2014 έως το 2019 ήταν Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και υπεύθυνος για το project της “Έξυπνης Περιφέρειας” και για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.  Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε, της εταιρείας Μηχανογράφησης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αθηναίων.