Κωνσταντίνος  Στασινόπουλος
Industry Speaker

Κωνσταντίνος Στασινόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής - Διαχειριστής,IntelliSoft