Λάζαρος Μαλούτας

Λάζαρος Μαλούτας

Δημάρχος Κοζάνης

Γεννήθηκε το 1956 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί μόνιμα.
Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου  φοιτητών του Νομού Κοζάνης (1977-1978).

Κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου (1982-2020) υπηρέτησε από διάφορες θέσεις (στέλεχος, προϊστάμενος τμήματος, διευθυντής) στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης.

Την περίοδο 1987 – 1992 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Από το 1990 εκλέγεται συνεχώς Δημοτικός Σύμβουλος με ενεργό συμμετοχή σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του Δήμου Κοζάνης.
Κατά την περίοδο αυτή διετέλεσε :
▪ Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (1994-1998)
▪ Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος & καθαριότητας (1997-1998)
▪ Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Πολεοδομίας το 2000 και το 2009
▪ Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ (1999-2005)
▪ Πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ(1998-2007)
▪ Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων(2001-2008)

Από 22.9.2009 έως 31.8.2014 διετέλεσε Δήμαρχος Κοζάνης
Την περίοδο από 1.9.2014 έως 31.8.2019 ήταν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Στις δημοτικές εκλογές του 2019 οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης τον επανεξέλεξαν Δήμαρχο με θητεία έως την 31.12.2023.

Από το 2010, συνεχώς,  είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Από τη θέση αυτή έχει εκπροσωπήσει την αυτοδιοίκηση της Ελλάδος σε συνεδριάσεις Επιτροπών της Βουλής, στο ΔΣ εταιρειών που συμμετέχει η ΚΕΔΕ, καθώς και σε διάφορες Εθνικές Επιτροπές.