Σταύρος Ασθενίδης

Σταύρος Ασθενίδης

Διευθύνων Σύμβουλος ΚτΠ

Ο Σταύρος Ασθενίδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κοινωνία της Πληροφορίας», του βασικού υλοποιητή έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής και κάτοχος Master στην Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών από θέσεις ευθύνης φορέων όπως ο ΕΦΕΠΑΕ, Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, κ.α. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ & του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (ΔΑΕΜ Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων.

Από το 2019 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ).